จังหวัดเขต/อำเภอจัดส่ง
กรุงเทพมหานครทุกเขต
นนทบุรีทุกอำเภอ
ปทุมธานีทุกอำเภอ
สมุทรปราการทุกอำเภอ
นครปฐมเฉพาะอำเภอเมือง,สามพราน,นครชัยศรี และ พุทธมณฑล
จังหวัดอื่นๆเฉพาะอำเภอเมือง, พัทยา, บางละมุง และ หาดใหญ่